Inštrukcije pri učenju nemščine

Cilj dodatnega izobraževanja vsakega posameznika je reševati učne težave – ne glede na njihovo starost. Inštrukcije nemščine so največkrat potrebne pri dijakih, ki jim ta predmet dela preglavice, torej snovi ne razumejo oziroma jim določena snov ni pravilno in zadostno predavana. Največkrat se dijaki po pogovoru s profesorji in starši odločijo za inštrukcije. Le-te so lahko individualne, lahko pa potekajo tudi v manjših skupinah. Prednost individualnih inštrukcij je v tem, da se inštruktor posamezniku posveti individualno, kar omogoča bolj poglobljeno znanje.

V času internetne dobe so se uveljavile tudi t.i. e-učilnice in različne spletne strani, ki jih lahko najdemo na svetovnem spletu. Tako lahko med brskanjem po internetu najdemo veliko različnih podjetij in posameznikov, ki nudijo takšne in drugačne inštrukcije nemščine za osnovne in srednje šole, pa tudi za študente, ki obiskujejo fakultete. Različni forumi nudijo vrsto nalog iz nemške slovnice, konverzacije, besedišča, pa tudi iz književnosti. Takšen način nadgrajevanja in učenja je seveda dobrodošel, vendar če posameznik potrebuje dobre in intenzivne inštrukcije nemščine, je bolj smotrno, da se obrne na dejanskega inštruktorja.

Sama osebno tekom srednje šole nisem imela želje in potrebe po dodatnih inštrukcijah nemškega jezika. Ker sem se angleškega jezika učila od prvega razreda osnovne šole naprej, in se tudi dvakrat udeležila intenzivnega poletnega tečaja v Veliki Britaniji, sem bila mnenja, da je dovolj, če »obvladam« odlično le ta jezik. Nemščine sem se sicer učila dve leti v osnovni šoli, s prihodom v srednjo šolo pa moje znanje nemščine ni bistveno napredovalo. Razlog verjetno tiči v tem, da mi profesorji v srednji šoli nemščine niso prikazali na dovolj zanimiv način. Tako sem nemščino dejansko skoraj zasovražila, saj smo se dve leti učili samo slovnice, ni bilo pa ne duha ne sluha o kakršnikoli konverzaciji ali predstavitvi bogate nemške književnosti. Tako sem z leti ugotovila, da je moje znanje nemščine zelo šibko, kar mi vsekakor ni v ponos. Nemščino namreč govori več kot 100 milijonov Evropejcev, saj je nemščina uradnji jezik v Nemčiji, Avstriji, pa tudi v delu Švice, v Liechtensteinu in v Luksemburgu. Tudi med obiskovanjem različnih evropskih držav ugotavljam, da je nemščina vedno bolj prisotna, predvsem v turizmu.

Že leta nazaj sem prišla do zaključka, da bi inštrukcije nemščine potrebovala. Ne samo zaradi šibkega znanja, temveč tudi, da si dodatno razširim obzorja v tem germanskem jeziku. Seveda bi potrebovala odličnega in predvsem potrpežljivega inštruktorja, ki bi mi nemščino prikazal na zanimiv in poučen način. Tak pristop bi na koncu tudi pri meni odpravil strah in »sovraštvo« pred nemškim jezikom.